ĮVYKIŲ KALENDORIUS


Spauda

 • Vieną seniausių muzikos festivalių „Resurrexit“ atidarys ansamblis „AR’s Musica“ Kamerinis_ansamblis_ARs_Musica

  Rengėjų inf., Ieva Bačiulytė Balandžio 22–28 d. Šiauliuose įvyks jau 37-asis tradicinis Velykų muzikos festivalis „Resurrexit“. Vieną didžiausių profesionaliosios muzikos festivalių Lietuvoje Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje atidarys kamerinis ansamblis „AR’s Musica“ su programa „Baroko šviesoje“, kurioje šalia klasikinio baroko skambės ir šiuolaikiniai muzikos kūriniai. „Mums didelė garbė pradėti vieną seniausių muzikos festivalių Lietuvoje […]

 • Velykų savaitę skambės festivalis „Resurrexit“ Press_Resurexit_Katedroje_14_GBs

  Ple­čia­si geog­ra­fi­ja Šiau­lių vals­ty­bi­nis ka­me­ri­nis cho­ras „Po­li­fo­ni­ja“ jau 37 kar­tą kvie­čia į fes­ti­va­lį „Re­sur­re­xit“ ir ple­čia sa­vo geog­ra­fi­ją. „No­ri­me, kad kuo dau­giau žmo­nių priim­tų ši­tą džiaugs­mą. Juo­lab kad šis fes­ti­va­lis vyks­ta cho­ro „Po­li­fo­ni­ja“ ju­bi­lie­ji­niais me­tais. Šie­met mes šven­čia­me 45-me­tį. Tai­gi no­ri­me ge­rą­ją Pri­si­kė­li­mo ži­nią pra­neš­ti kuo pla­čiau“, – sa­ko fes­ti­va­lio di­rek­to­rė Ni­jo­lė Sai­mi­nin­kie­nė. Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo […]

 • FRANKOFONIJOS DIENOS ŠIAULIUOSE 51231915_2048940528488516_497231241486008320_n

  2019 m. vasario 19 d. Vytautas Bikulčius Šie­met Fran­ko­fo­ni­jos die­nų Šiau­liuo­se pro­gra­ma yra kur kas įvai­res­nė ir mar­ges­nė. Ją pra­dės pran­cū­zų kal­bos dik­tan­to kon­kur­sas, ku­ris įvyks va­sa­rio 25 d. 12 val. ŠU bib­lio­te­ko­je (Vy­tau­to g. 84). Va­sa­rio 26 d. 12 val. ŠU bib­lio­te­ko­je vik­to­ri­na moks­lei­viams „Ar pa­žįs­ti Pran­cū­zi­ją?“ išaiš­kins ge­riau­sius šios ša­lies kul­tū­ros ir ci­vi­li­za­ci­jos […]

 • Kai tėvai – muzikai, vaiko lemtis aiški? R. J. Servenikai_ nuotrauka I. Gelūno

  Robertas Šervenikas – diringentas, vertinamas už aktyvią ir įvairialypę kūrybinę raišką – lietuvių kompozitorių simfoninių kūrinių premjeras bei įtaigias ir brandžias šiuolaikinės ir klasikinės muzikos interpretacijas. Kartu su sūnumi Justu Šerveniku šiuo metu ruošiasi bendram projektui „Pavasaris su Bachu“, kuriame Justas Šervenikas atliks fortepijono partiją, taip pat gros ir Lietuvos kamerinis orkestras (meno vadovas ir […]

 • Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ švenčia kūrybinės veiklos 45 metų sukaktį 49781332_1898256090302023_1822854837058928640_n

  Valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ – vienas žinomiausių Lietuvos profesionalių chorų – 2019 metais švenčia savo kūrybinės veiklos 45 metų sukaktį. Tokio kolektyvo atsiradimas – reikšmingas įvykis Lietuvos kultūros istorijoje. 1974 metais Sigito Vaičiulionio ir jo žmonos dirigentės Danutės Vaičiulionienės įkurtas, vėliau 1986 metais tapęs vienu žinomiausių Lietuvos profesionalių chorų, valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ gimė iš […]

 • KONCERTAS „SENOJI LIETUVOS MUZIKA“ skiriamas Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ 45-osioms kūrybinės veiklos metinėms paminėti Polifonija 45

  Valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, vykdantis misiją – profesionaliojo meno sklaida ir besirūpindamas regiono kultūriniu viešinimu, 2019 švenčia savo kūrybinės veiklos 45-ties metų sukaktį. Tokio kolektyvo atsiradimas – reikšmingas įvykis Lietuvos kultūros istorijoje. 1974 metais Sigito Vaičiulionio ir jo žmonos dirigentės Danutės Vaičiulionienės įkurtas, vėliau tapęs vienu žinomiausių Lietuvos profesionalių chorų – valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ […]

 • MUZIKA PRO ATVIRĄ LANGĄ – IR PAVASARĮ 48361162_1877185942409038_3804098812339814400_n

    2018 metų rudenį pradėjome koncertinių sezonų ciklu „Muzika pro atvirą langą“. Šiaulių publikai buvo pasiūlyti įvairių profesionalaus scenos meno žanrų koncertai – nuo fortepijoninės muzikos iki autentiško argentinietiško tango. Pavasario sezonui vėl turime naujų idėjų paketą – planą, ką pasiūlyti Šiaulių miesto publikai. Tęsdami koncertinį ciklą, pavasario sezone atveriame platų spektrą Lietuvos padangėje kylančių […]

 • Advento laikotarpiui – nauja choro „Polifonija“ programa 23000403_1386060471521590_55971243765940263_o

  Advento ramybė veda į didžiąją krikščionių šventę – Kalėdas. Tai susikaupimo ir apmąstymų laikas, kai žmonės susilaiko nuo triukšmingų linksmybių. Pernelyg smagių dainų Advento metu traukti krikščioniškame pasaulyje nepriimta, Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ paruošė tam laikui derančią muzikinę programą, kurioje skambės užsienio ir lietuvių kompozitorių kūriniai. Koncertų ciklas „Advento akordas“ skambės klasikinės muzikos klausytojams […]

 • „Aš manau, kad šiauliečiams pasisekė“ – sako Eduardo Gimenez E.Gimenez_Luko Balandžio nuotrauka (1)

  Dainininkas, kompozitorius ir šokėjas Eduardo Gimenez, gimęs Urugvajuje, yra puikus tradicinės ir populiariosios argentinietiškos muzikos atlikėjas, pasižymintis unikaliu balso tembru. 2001-aisiais metais Eduardo įkūrė pirmąją Baltijos šalyse Lotynų Amerikos muzikos grupę „Latin Power“ ir šiuo metu vis dar išlieka vienas aktyviausių šios kultūros skleidėjų Baltijos šalyse. TANGO IR KELIONĖS Eduardo, esate daug keliavęs ir dainavęs […]

 • Choro „Polifonija“ ir jauno dirigento iš Šiaulių susitikimas Vienoje vainikuotas sėkme 45166295_1814753768652256_2567821789338009600_o

  Laikas iki Žiemos saulėgrįžos žmogui yra pats sunkiausias. Saulės šviesos ir šilumos stoka – nelengvas išbandymas lietuvių dvasiai ir ūpui. Lapkričio mėnuo – metas, kai prisimenami iškeliavę anapus (Visų šventųjų diena ir Vėlinės), kuomet degame žvakeles, kurios simbolizuoja viltį ir šviesos pergalę prieš tamsą. Visų šventųjų dieną Šiauliuose buvo atliktas pirmasis trijų koncertų ciklo „Būk […]