Choro vadovai

NIJOLĖ SAIMININKIENĖ

Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadovė

Gimė 1958 m. Šiauliuose. Baigė Šiaulių 5-ąją vidurinę (dabar Didždvario gimnazija) mokyklą.

1980 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą (dabar Šiaulių universitetas).

Dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Šiaulių logopedinėje mokykloje – internate, Šiaulių 14-oje vidurinėje mokykloje.

Nuo 1991 m. perėjo į žurnalistinę veiklą. Dirbo korespondente Šiaulių radio centre, dienraštyje „Šiaulių kraštas“, dienraštyje „Lietuvos žinios“.

Nuo 1992 m., greta žurnalistinio darbo, buvo Šiaulių filharmonijos programų vedėja.

Nuo 2001 m., laimėjus konkursą, tapo Šiaulių filharmonijos direktore. Dirbo iki 2011 m.

Reorganizavus Šiaulių filharmoniją į koncertinę įstaigą Šiaulių valstybinį kamerinį chorą „Polifonija“, laimėjus konkursą, dirbo valstybės tarnautoja (vyr.specialistė kultūrologė) Tytuvėnų regioninio parko direkcijoje.

Nuo 2011 iki 2016 m. dirbo VšĮ Tytuvėnų festivalis direktore.

Nuo 2016 m. lapkričio 14 d., laimėjus konkursą, tapo Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadove.

Baigti kursai ir seminarai kvalifikacijai kelti: „Kultūros renginių organizatorių paruošimo programa“ (KTU verslo strategijos instituto Biznio kompetencijos centras); „Vadovo darbo organizavimas ir įstaigos administravimas“; „Efektyvus įstaigos administravimas“  (Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras); „Valstybės institucijų viešųjų pirkimų vykdymas“ (I.Į.Irenata).

Bendradarbiauja spaudoje, užsiima literatūrine bei žurnalistine veikla.

 

Įstaigos vadovė

Nijolė Saimininkienė

vadovas@polifonija.lt

8 615 41354


19661974 m. mokėsi Šiaulių J. Janonio vidurinėje mokykloje ir vaikų muzikos mokykloje (smuiko klasė). 1974–1978 m. choro dirigavimo mokėsi Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje (dėst. Albertas Masiūnas), 1978–1983 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dėst. A. Žeimienės, prof. Povilo Bekerio ir prof. Konrado Kavecko klasės).

1983–1988 m. Šiaulių miesto kultūros rūmų dainų ir šokių liaudies ansamblio „Jovaras“ meno vadovė. Ansamblis 1985 m. respublikinės dainų šventės konkurso laureatas, koncertavo ČekoslovakijojeEstijoje. 1983–1990 m. Šiaulių respublikinės ligoninės moterų choro meno vadovė ir dirigentė. Kolektyvą išmokė namaža kūrinių ir dažnai koncertavo, parengė 1985 m. respublikinei dainų šventei ir 1990 m. Lietuvos tautinei dainų šventei. 19841986 m. Šiaulių trikotažo fabriko „Verpstas" moterų choro vadovė.

Nuo 1983 m. Šiaulių pedagoginio instituto (nuo 1997 m. universitetas) Muzikos katedros asistentė, nuo 1993 m. vyr. asistentė. 1988–1993 m. instituto liaudiškos muzikos ansamblio „Saulė“ vokalinės grupės vadovė – koncertavo Lenkijoje ir Vengrijoje, dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Švedijoje.

Nuo 1994 m. instituto studentų kapelos „Jaura“ ir grigališkojo choralo giedojimo studijos vadovė. „Jaura“ koncertavo Latvijoje, dalyvavo tarptautiniuose fesivaliuose Švedijoje, VokietijojeDanijojePrancūzijoje1995 m. išleido audiokasetę „Užsitęsusios piršlybos“. Su Muzikos katedros grigališkojo choralo studija koncertavo Prancūzijoje, Italijoje. Ryškių meninių laimėjimų pasiekė nuo 1991 m. rudens vadovaudama merginų chorui (60 dalyvių) „Littera“. Merginos rengia valstybinių egzaminų programas ir koncertus, gieda bažnyčiose, dalyvauja dainų šventėse ir kituose renginiuose. 1993 m. rudenį giedojo popiežiaus Jono Pauliaus II aukojamose šv. Mišiose prie Kryžių kalno, pelnė antrąją vietą 1994 m. I Pasaulio lietuvių dainų šventės konkurse Vilniuje1995 m. dalyvavo tarptautiniame chorų festivalyje Estijoje.

B. Janonienė – Šiaulių miesto dainų švenčių dirigentė, įvairių kultūrinių renginių organizatorė ir režisierė.

Chormeisterė

Birutė Janonienė

birute.janoniene@gmail.com

8 699 57712


Virgilijus Andrejauskas gimė 1961 m. Šiauliuose.

1977-1981 m. mokėsi Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje choro dirigavimo specialybės.

1981 m. įstojo į tuometinę Lietuvos TS valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir Teatro akademija) choro dirigavimo paslapčių sėmėsi pas prof. P. Bekerį ir J. Kavaliauską.

1986 m., baigęs studijas, grįžo į gimtuosius Šiaulius ir pradėjo dirbti Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ dainininku ir chormeisteriu.

1994 – 2004 m. dirbo Šiaulių universiteto muzikos katedroje, suteikdamas būsimiems muzikos mokytojams dainavimo ir muzikos interpretacijos pagrindus.

Chormeisteis

Virgilijus Andrejauskas

avirgilijusss@gmail.com

8 674 28222