Choro vadovai

NIJOLĖ SAIMININKIENĖ

Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadovė

Gimė 1958 m. Šiauliuose. Baigė Šiaulių 5-ąją vidurinę (dabar Didždvario gimnazija) mokyklą.

1980 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą (dabar Šiaulių universitetas).

Dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Šiaulių logopedinėje mokykloje – internate, Šiaulių 14-oje vidurinėje mokykloje.

Nuo 1991 m. perėjo į žurnalistinę veiklą. Dirbo korespondente Šiaulių radio centre, dienraštyje „Šiaulių kraštas“, dienraštyje „Lietuvos žinios“.

Nuo 1992 m., greta žurnalistinio darbo, buvo Šiaulių filharmonijos programų vedėja.

Nuo 2001 m., laimėjus konkursą, tapo Šiaulių filharmonijos direktore. Dirbo iki 2011 m.

Reorganizavus Šiaulių filharmoniją į koncertinę įstaigą Šiaulių valstybinį kamerinį chorą „Polifonija“, laimėjus konkursą, dirbo valstybės tarnautoja (vyr.specialistė kultūrologė) Tytuvėnų regioninio parko direkcijoje.

Nuo 2011 iki 2016 m. dirbo VšĮ Tytuvėnų festivalis direktore.

Nuo 2016 m. lapkričio 14 d., laimėjus konkursą, tapo Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadove.

Baigti kursai ir seminarai kvalifikacijai kelti: „Kultūros renginių organizatorių paruošimo programa“ (KTU verslo strategijos instituto Biznio kompetencijos centras); „Vadovo darbo organizavimas ir įstaigos administravimas“; „Efektyvus įstaigos administravimas“  (Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras); „Valstybės institucijų viešųjų pirkimų vykdymas“ (I.Į.Irenata).

Bendradarbiauja spaudoje, užsiima literatūrine bei žurnalistine veikla.

 

Įstaigos vadovė

Nijolė Saimininkienė

vadovas@polifonija.lt

8 615 41354

TOMAS AMBROZAITIS

Gimė 1979 m. rugpjūčio 8 d. Klaipėdoje. Baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, yra muzikos magistras, meno licenciatas, Klaipėdos universiteto docentas. Stažavosi Leipzig‘o „Feliks‘o Mendelsohn‘o Bartholdy“ aukštojoje muzikos ir teatro akademijoje, nuolat dalyvauja įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose Lietuvoje ir užsienyje.

Nuo 2001 m. dirbo pedagoginį darbą bei dirigavo įvairiems muzikos kolektyvams, tokiems, kaip Klaipėdos mišrus choras „Aukuras“, Klaipėdos koncertų salės kamerinis orkestras ir kt.

2011 – 2016 m. vadovavo Šiaulių valstybiniam kameriniam chorui „Polifonija“.

Nuo 2015 m. yra Klaipėdos Jaunimo simfoninio orkestro dirigentas, nuo 2016 m. – Klaipėdos muzikos akademijos docentas ir Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro dirigentas. 2017 m. paskirtas šio teatro vyriausiuoju dirigentu.

Tomas Ambrozaitis nuo 2005 m. yra Lietuvos chorų sąjungos narys, eilę metų buvo Klaipėdos miesto kultūros tarybos narys, nuo 2015 m. yra Lietuvos liaudies kultūros centro chorų ekspertas-konsultantas.

Koncertinėje veikloje išskiriamos jo parengtos ir įgyvendintos koncertinės programos bei meniniai projektai su Klaipėdos berniukų ir jaunuolių choru „Gintarėlis“ bei Šiaulių valstybiniu kameriniu choru „Polifonija“ su įvairiais orkestrais Lietuvoje ir užsienyje (Vokietijoje, Austrijoje, Latvijoje, Kroatijoje ir kt.)

Ypatingą vietą Tomo Ambrozaičio kūrybinėje biografijoje užima Dainų šventės, kur nuo 2007 m. periodiškai jis yra Dainų dienos vyriausias dirigentas.

Kaip meno ekspertas ir vertintojas, Tomas Ambrozaitis dalyvauja įvairių konkursų ir festivalių bei Dainų švenčių vertinimo komisijose.

Nuo 2011 iki 2016 m. buvo Tarptautinio velykinės muzikos festivalio „Ressurexit“ meno vadovas.

2015 su Šiaulių valstybiniu kameriniu choru „Polifonija“ parengė ir išleido kompaktinę plokštelę „Lietuviškas motetas“.

2016- 2017 koncertiniame sezone, tapęs Klaipėdos muzikinio teatro vyriausiuoju dirigentu, jis parengė 5 premjeras: G.Puccini „Bohema“, P.Chaikovskij „Jolanta“, A.Adam „Žizel“, R. Leoncavallo opera „Pajacai“, G.Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Taip pat tęsia kitų dirigentų pastatytas programas: J.Liepinš „Paryžiaus katedra“. J.Štrauso valsų programa, popuri „Bitlų šou“, M.K. Čiurlionio kūrinių programa.

Aktyviai dalyvauja šalies muzikiniame gyvenime, propaguodamas lietuvišką chorinę muziką.

 

Meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas

Tomas Ambrozaitis

ambrozaitistomas@gmail.com

8 600 33012Virgilijus Andrejauskas gimė 1961 m. Šiauliuose.

1977-1981 m. mokėsi Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje choro dirigavimo specialybės.

1981 m. įstojo į tuometinę Lietuvos TS valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir Teatro akademija) choro dirigavimo paslapčių sėmėsi pas prof. P. Bekerį ir J. Kavaliauską.

1986 m., baigęs studijas, grįžo į gimtuosius Šiaulius ir pradėjo dirbti Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ dainininku ir chormeisteriu.

1994 – 2004 m. dirbo Šiaulių universiteto muzikos katedroje, suteikdamas būsimiems muzikos mokytojams dainavimo ir muzikos interpretacijos pagrindus.

Chormeisteis

Virgilijus Andrejauskas

avirgilijusss@gmail.com

8 674 28222