Choro vadovai

NIJOLĖ SAIMININKIENĖ

Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadovė

Gimė 1958 m. Šiauliuose. Baigė Šiaulių 5-ąją vidurinę (dabar Didždvario gimnazija) mokyklą.

1980 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą (dabar Šiaulių universitetas).

Dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Šiaulių logopedinėje mokykloje – internate, Šiaulių 14-oje vidurinėje mokykloje.

Nuo 1991 m. perėjo į žurnalistinę veiklą. Dirbo korespondente Šiaulių radio centre, dienraštyje „Šiaulių kraštas“, dienraštyje „Lietuvos žinios“.

Nuo 1992 m., greta žurnalistinio darbo, buvo Šiaulių filharmonijos programų vedėja.

Nuo 2001 m., laimėjus konkursą, tapo Šiaulių filharmonijos direktore. Dirbo iki 2011 m.

Reorganizavus Šiaulių filharmoniją į koncertinę įstaigą Šiaulių valstybinį kamerinį chorą „Polifonija“, laimėjus konkursą, dirbo valstybės tarnautoja (vyr.specialistė kultūrologė) Tytuvėnų regioninio parko direkcijoje.

Nuo 2011 iki 2016 m. dirbo VšĮ Tytuvėnų festivalis direktore.

Nuo 2016 m. lapkričio 14 d., laimėjus konkursą, tapo Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadove.

Baigti kursai ir seminarai kvalifikacijai kelti: „Kultūros renginių organizatorių paruošimo programa“ (KTU verslo strategijos instituto Biznio kompetencijos centras); „Vadovo darbo organizavimas ir įstaigos administravimas“; „Efektyvus įstaigos administravimas“  (Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras); „Valstybės institucijų viešųjų pirkimų vykdymas“ (I.Į.Irenata).

Bendradarbiauja spaudoje, užsiima literatūrine bei žurnalistine veikla.

 

Įstaigos vadovė

Nijolė Saimininkienė

vadovas@polifonija.lt

8 615 41354


Egidijus Kaveckas (g. 1986) baigė Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją, įgijo chorinio dirigavimo specialybės diplomą (dėst. Audronė Purlienė). 2005–2011 m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje choro dirigavimo specialybę (dėst. prof. Česlovas Radžiūnas), įgijo bakalauro ir magistro laipsnius. 2012–2016 m. studijas tęsė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, meno doktorantūroje (dėstytojai: prof. V. Miškinis, prof. hab. dr. G. Daunoravičienė). Apgynęs disertaciją – Lietuvos chorinio dirigavimo mokyklos: identifikacijos, sąveikos ir modernėjimas – 2016 m. įgijo dr. laipsnį.

Kaip dirigentas ir atlikėjas aktyviai dalyvauja akademiniuose koncertuose, muzikiniuose projektuose. Nuo 2005–2016 m. dainavo Vilniaus miesto savivaldybės chore „Jauna muzika“. 2009–2016 m. buvo šio choro chormeisteris ir antrasis dirigentas. 2006 m. įkūrė vokalinį ansamblį „Balsai“ su kuriuo intensyviai dirbo ir koncertavo iki 2014 m. pabaigos. Nuo 2011  m. iki dabar dirba dirigentu Valstybiniame dainų ir šokių ansamblyje „Lietuva“. 2016 m. rugsėjo mėnesį tapo Valstybinio choro „Polifonija“ meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas, o nuo 2017 m. vasario pradžios dar ėmė vadovauti Vilniaus mokytojų namų mišriam chorui „Bel Canto“.

Tobulinosi įvairiuose choro dirigavimo meistriškumo ir interpretacijos kursuose, kuriuos vedė žymūs Europos profesoriai: Weneris Pfaffas (Vokietija), Erwinas Örtneris (Austrija), Georgas Grünas (Vokietija), Erikas Westbergas (Švedija).  

2009 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos surengtame dirigentų konkurse pelnė I vietą, o 2014 m. tarptautiniame Jāzeps Vītols choro dirigentų konkurse (Latvija) buvo apdovanotas specialiuoju prizu.

Nuo 2016 m. rugsėjo 8 d. tapo Šiaulių Valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ meno vadovu ir vyriausiuoju dirigentu.

 

Meno vadovas ir vyr. dirigentas

Egidijus Kaveckas

kavegis@gmail.com

8 678 08482


         1983 metais Inga Petrauskienė su pagyrimu baigė tuometinės Panevėžio Jono Švedo pedagoginės muzikos mokyklos chorinio dirigavimo specialybės kursą. Besimokydama šioje mokslo įstaigoje, ji tapo respublikinių jaunųjų dirigentų konkurso Kaune II vietos laimėtoja ir chorinio dirigavimo specialybės moksleivių solfedžio konkurso Vilniuje III vietos nugalėtoja. 1990 metais baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. Viktoro Masevičiaus chorinio dirigavimo specialybės klasę. Nuo 1993 metų pavasario dainuoja Šiaulių valstybiniame kameriniame chore „Polifonija“, o nuo 2011 metų paskirta chormeisterės pareigoms.

        Jau daugelį metų Inga Petrauskienė sėkmingai derina atlikėjo darbą su pedagogine veikla. 1989 metais pradėjusiai ir sėkmingai vykdant mokytojo darbą Radviliškio muzikos mokykloje, 2009 metais jai buvo suteikta aukščiausia - solfedžio ir choro mokytojos ekspertės pedagoginė kvalifikacija. Inga Petrauskienė nuo 1998 metų ruošia jaunuosius dainininkus Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkursui „Dainų dainelė“. Ne kartą jos ugdytiniai tapo šio konkurso zoninio ir respublikinio turo laureatais. O jos vadovaujamas Radviliškio muzikos mokyklos jaunių choras“ Saulės vaikai“ koncertuoja ir garsina mokyklos bei šalies vardą tarptautiniuose festivaliuose – Slovakijoje, Italijoje, Rusijoje, Kroatijoje.  Lietuvos tūkstantmečio ir tarptautinės mokytojų dienos proga 2009 metais Inga Petrauskienė buvo apdovanota LR Seimo pirmininko Padėkos raštu.

          „Jei galėčiau iš naujo rinktis savo kelią, neabejodama pasirinkčiau muzikos kelią, nes tik jis suteikia man galimybę kaskart svajoti, kurti, siekti naujo, dar nepajausto...“

Chormeisterė

Inga Petrauskienė

inganukas@gmail.com

8 678 06955


Virgilijus Andrejauskas gimė 1961 m. Šiauliuose.

1977-1981 m. mokėsi Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje choro dirigavimo specialybės.

1981 m. įstojo į tuometinę Lietuvos TS valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir Teatro akademija) choro dirigavimo paslapčių sėmėsi pas prof. P. Bekerį ir J. Kavaliauską.

1986 m., baigęs studijas, grįžo į gimtuosius Šiaulius ir pradėjo dirbti Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ dainininku ir chormeisteriu.

1994 – 2004 m. dirbo Šiaulių universiteto muzikos katedroje, suteikdamas būsimiems muzikos mokytojams dainavimo ir muzikos interpretacijos pagrindus.

Chormeisteis

Virgilijus Andrejauskas

avirgilijusss@gmail.com

8 674 28222