VASARIO 5 D. „PRISIMINIMAI“

Muzikos vakaras su fortepijoniniu duetu „baltas garsas“ (Vokietija)

Kūrinius fortepijonui keturioms rankoms skambina tarptautinių konkursų laureatai Giedrė Žalytė ir Rimvydas Kisevičius.

Po pertraukos su intriguojančia netradicine programa ansamblis vėl prisistato Lietuvos publikai ir žada spalvingą, kupiną muzikinių kontrastų, vakarą. Pianistai kartu atliks S. Barber, Ph. Glass, A. Piazzolla ir G. Gershwin kūrinius.

6.2.2018. Klaipėdos koncertų salė

8.2.2018. Panevėžio muzikinis teatras

Giedrės Žalytė ir Rimvydo Kisevičiaus duetas gyvuoja jau 18 metų. Muzikuoti kartu pianistai pradėjo susikirtus keliams Lietuvos Muzikos Akademijoje Vilniuje, kur abu studijavo Prof. V. Vitaitės fortepijono klasėje. Vėliau kaip fortepijoninis duetas patirties sėmėsi pas prof. K. Grybauską. Menų universitete Berlyne su duetu dirbo žinomas vengrų pianistas prof. L. Simon.

Tarptautiniame fortepijoninių ansamblių konkurse Kaune 2000 m. Giedrės ir Rimvydo duetas laimėjo III premiją, o 2002 m. – I premiją bei diplomą uz geriausią privalomo kūrinio interpretaciją. 2001 m. duetas tapo I vietos nugalėtojais konkurse „Ciudad de San Sebastian“ (Ispanija). Sėkmė pianistų asamblį lydėjo ir 2007 m. Druskininkuose, kur tarptautiname konkurse „Muzika be sienų“ pelnė laureatų vardus: I v. Kategorijoje koncertai su kameriniu orkestru ir II v. Kategorijoje kamerinė muzika.

2002 m. ir 2003 m. uz muzikinius nuopelnus atlikėjai buvo apdovanoti Lietuvos Respublikos Prezidentūroje.

Pianistai yra nuolat kviečiami dalyvauti įvairiuose muzikiniuose projektuose kaip solistai ar ansamblių dalyviai. Atlikėjai sėkmingai pasirodė daugelyje tarptautinių festivalių („Atžalynas“, „Skambanti banga“, „Sugrįžimai“, „Potsdamer Schlössernacht“, „Fête de la musique“, „Lange Nacht der Museen“ ir kt). Muzikai koncertavo tokiose salėse kaip Philharmonie Kammermusiksaal Berlin, Konzerthaus Berlin, Französische Friedrichstadtkirche Berlin, Nikolaisaal Potsdam; Lietuvos nac. Filharmonijoje, Kauno filharmonijoje, Klaipėdos muzikiniame teatre ir kt.

Šiuo metu Giedrė Lutz ir Rimvydas Kisevičius gyvena ir dirba Berlyne. Šalia įvairiapusiškos koncertinės veiklos Giedrė dėsto nuosavoje fortepijono studijoje. Rimvydas vadovauja savo 2007 m. įkurtai muzikos mokyklai „KontraPunkt“. Abiejų pianistų mokiniai yra tapę laureatais Vokietijoje rengiamuose konkursuose „Jugend musiziert“.

***

Giedrė Žalytė baigė Klaipėdos I vaikų muzikos mokyklą (mokytoja G. Fedotova), 1997 m. – St. Šimkaus konservatoriją (dėstytoja J. Liutkienė). Nuo 1997 m. Giedrė studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje, kur 2003 m. įgijo magistro laipsnį (prof. V. Vitaitė, prof. R. Armonas, prof. K. Grybauskas ir prof. R. Vaitkevičiūtė). 2002 m. ji laimėjo Erazmus mainų programos stipendiją . Giedrei buvo suteikta galimybė studijuoti Berlyno menų universitete pas žymų pianistą prof. László Simon.

Giedrė Lutz muzikinius įgūdžius bei žinias plėtė ir gilino, dalyvaudama daugelyje meistriškumo kursų, seminarų, tarptautinių projektų ir festivalių Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Pianistė koncertavo su Lietuvos nac. simfoniniu bei Klaipėdos, Liepojos, Panevėžio kameriniais orkestrais. Ji yra respublikinių (B. Dvariono, St. Šimkaus, A. Dvořák, F. Chopin LMA ir kt.) bei septynių tarptautinių konkursų Lietuvoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje laureatė.

Šiuo metu Giedrė gyvena ir dirba Berlyne. Šalia koncertinės veiklos ji dėsto savo privačioje Fortepijono studijoje.

Rimvydas Kisevičius gimė 1976 m. Šiauliuose. Mokytis skambinti fortepijonu pradėjo būdamas šešerių metų. 1983-1991 metais lankė Šiaulių muzikos mokyklą (mokytoja P. Keblikienė), 1991-1995 metais Šiaulių konservatoriją (dėstytojas R. Lukošius). 1995-2003 metais Rimvydas studijavo fortepijoną (prof. P. Geniušas, prof. V. Vitaitė) ir kamerinę muziką (prof. P. Kunca) Vilniaus muzikos akademijoje, įgijo magistro ir menų aspiranto laipsnį. Paraleliai Rimvydas studijavo ir kompoziciją: 1996-2000 m. Vilniaus muzikos akademijoje (prof. V. Barkauskas) ir 2001-2004 m. Berlyno menų universitete (prof. F. Goldmann).

Studijų laikotarpiu Rimvydas tobulinosi įvairiuose fortepijono ir kompozicijos meistriškumo kursuose, koncertavo su Lietuvos kameriniu orkestru ir Lietuvos Nacionaliniu orkestru, dalyvavo festivaliuose „Atžalynas“, „Jaunimo muzikos dienos“, „Gaida“ ir kt. Už aukštus pasiekimus jam 1995-1998 m. buvo skirta Šiaulių savivaldybės stipendija bei 1996-1997 m. V. Landsbergio fondo stipendija.

Rimvydas Kisevičius nuo 2003 metų gyvena ir dirba Berlyne. Jis nuo 2007 m. vadovauja savo įkurtai privačiai muzikos mokyklai, kurioje ir pats dirba fortepijono mokytoju.


Bilietų kaina 7 ir 4 € (nuolaida taikoma moksleiviams, studentams, senjorams ir neįgaliems pateikus pažymėjimą).

Bilietus galite įsigyti Polifonijos kasoje (Aušros al. 15) ir visose Ticket Market kasose.
Bilietų rezervacija telefonu: (8 41) 52 52 07