m u z i k a y r a d r a u g y s t ė

m u z i k a   y r a   d r a u g y s t ė


2022-ųjų birželio 8-ąją įvyko jaunųjų kompozitorių konkurso, skirto įprasminti Jono Meko metus, finalas.

Programoje atliktos Martyno Matučio "Melsvam virpėjime" (I vieta - 700 EUR premija), Karolio Dabulskio "Naktis" (II vieta - 500 EUR premija), Evaldo Aleknos "1948 kovo 28" (III vieta - 300 EUR premija), Gretos Garmašaitės "Šilai ir krūmai" bei Ekaterinos Madatovos "Tada, apsvaigęs vasara" kompozicijos.

Kūrinius vertino trijų asmenų komisija: Austė Nakienė, Kristupas Bubnelis bei komisijos pirmininkas Gintaras Sodeika.

Viso renginio režisieriaus naštą nešti sutiko geras Jono Meko bičiulis Ričardas Šileika Geležėlė ir draugai: Vytautas Butvilas Mažylis su Edmundu Verpetinsku Mučiu.

Kūrinius atliko valstybinis choras "Polifonija", kuriam dirigavo konkurso iniciatorius, kolektyvo meno vadovas ir vyr. dirigentas Linas Balandis.

Projektą finansavo LATGA.

Organizatorius KĮ "Polifonija"

Nuotraukos - @LINA KODI (Lina Kodiakina), Julija Kot-Kazymirko, Ričardas Šileika.

Ypatinga padėka šio projekto vadovei Gertrūdai Gulbinaitei.


m u z i k a y r a d r a u g y s t ė

Partneriai