KŪRYBINĖ LABORATORIJA - REZIDENCIJA „REGINA LIBERTAS“ / KRAŽIAI

KŪRYBINĖ LABORATORIJA - REZIDENCIJA „REGINA LIBERTAS“ / KRAŽIAI

2022-10-15

ATVIRAS KVIETIMAS JAUNIESIEMS LIETUVOS IR LENKIJOS KOMPOZITORIAMS


Kūrybinė laboratorija - rezidencija „Regina Libertas“, vyks Kražiuose (Lietuva) 2022 m. spalio 9-16 d.

Spalio 15 d. kviesime į baigiamąjį koncertą Kražiuose, kur valstybinis choras "Polifonija" atliks rezidencijos dalyvių kūrinius, skirtus Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus asmenybei.


Nuostatai - Rezidencijos nuostatai (LT).pdf

Kūrybinė laboratorija - rezidencija skirta Lietuvos ir Lenkijos jauniesiems kompozitoriams (iki 35 metų).

Pagrindinis projekto tikslas – įprasminti ryškios asmenybės – Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus, rezidavusio Kražiuose, atminimą ir atskleisti plačiajai visuomenei jo kūrybą, suteikiant jai galimybę atgimti naujų muzikos kompozicijų pavidalu.

Pasak Sarbievijaus, tautų valdovė „Karalienė Laisvė“ (lot. Regina Libertas) labiausiai yra pamėgusi lietuvių ir lenkų žemes, todėl šitas faktas nulėmė sprendimą rezidencijon kviesti būtent šių šalių atstovus.

Kražiai jaunųjų menininkų rezidencijai ir naujos muzikinės programos parengimui bei atlikimui pasirinkti neatsitiktinai, nes tai – išskirtinis miestelis Šiaulių apskrityje. Jis garsėja ne tik tuo, kad čia gyveno ir kūrė Sarbievijus, bet ir savo didinga istorine praeitimi ir kultūrinėmis tradicijomis, paskelbtas urbanistikos paminklu. Tikimasi, kad Kražių apylinkės ir istorija alsuojančios buvusios XVII a. jėzuitų kolegijos sienos sukurs nekasdienę atmosferą, inspiruos naujas muzikines idėjas kūrybai, kurios bus realizuotos drauge su Šiaulių valstybiniu kameriniu choru „Polifonija“.

Organizatoriai suteikia pilnas apgyvendinimo bei darbo sąlygas jauniesiems kūrėjams, ieškantiems ramybės, gamtos bei galimybės nutolti nuo miesto. Buvusiame Kražių kolegijos pastate, kuriame vyks rezidencija, yra įsikūręs M. K. Sarbievijaus kultūros centras, veikia muziejus, teikiama turizmo informacija. Čia jums maloniai patars, kokias vietas verta aplankyti Kražiuose ir miestelio apylinkėse.

Projektą remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Projekto partneris - Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras.

/

OPEN CALL FOR YOUNG LITHUANIAN AND POLISH COMPOSERS


Creative laboratory - residence "Regina Libertas" will be held in Kražiai (Lithuania) in October 9-16th, 2022.
October 15th we will invite you to the final concert in Kražiai, where the state choir "Polifonija" will perform works made by the participants of the residency.

Creative Laboratory-Residency is for young Lithuanian and Polish composers (up to 35 years old).

Regulations Residency regulations (ENG).pdf

The main aim of the project is to commemorate the memory of Motiejus Kazimieras Sarbievijus, a prominent personality who resided in Kražiai, and to bring his work to the attention of the general public, giving it the opportunity to be revived in the form of new musical compositions.

According to Sarbievijus, the ruler of the nations “Queen Liberty” (Lat. Regina Libertas) is most fond of the Lithuanian and Polish lands, which is why it was decided to invite representatives of these countries to the residence.

Kražiai was chosen for the residency of young artists and the preparation and performance of a new musical programme not by chance, as it is an exceptional town in Šiauliai county. It is famous not only for the fact that Sarbievijus lived and worked here, but also for its magnificent historical past and cultural traditions, and has been declared an urban monument. It is hoped that the surroundings of Kražiai and the history-filled walls of the former 17th century Jesuit College will create an exceptional atmosphere and inspire new musical ideas for the creation of new works, which will be realised together with the Šiauliai State Chamber Choir “Polifonija”.

The organisers provide full accommodation and working conditions for young composers looking for peace, nature and a break from the city. The former Kražiai College building, where the residency will take place, is home to the M.K. Sarbievijus Cultural Centre, a museum and tourist information. Here you will find advice on places to visit in and around Kražiai.

The project is funded by the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania. Project partner - Kražių M. K. Sarbievijus cultural center.

                                                                                                                             

Partneriai