Vadovai

NIJOLĖ SAIMININKIENĖ

Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadovė
Gimė 1958 m. Šiauliuose. Baigė Šiaulių 5-ąją vidurinę (dabar Didždvario gimnazija) mokyklą.
1980 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą (dabar Šiaulių universitetas).
Dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Šiaulių logopedinėje mokykloje – internate, Šiaulių 14-oje vidurinėje mokykloje.
Nuo 1991 m. perėjo į žurnalistinę veiklą. Dirbo korespondente Šiaulių radio centre, dienraštyje „Šiaulių kraštas“, dienraštyje „Lietuvos žinios“.
Nuo 1992 m., greta žurnalistinio darbo, buvo Šiaulių filharmonijos programų vedėja.
Nuo 2001 m., laimėjus konkursą, tapo Šiaulių filharmonijos direktore. Dirbo iki 2011 m.
Reorganizavus Šiaulių filharmoniją į koncertinę įstaigą Šiaulių valstybinį kamerinį chorą „Polifonija“, laimėjus konkursą, dirbo valstybės tarnautoja (vyr.specialistė kultūrologė) Tytuvėnų regioninio parko direkcijoje.
Nuo 2011 iki 2016 m. dirbo VšĮ Tytuvėnų festivalis direktore.
Nuo 2016 m. lapkričio 14 d., laimėjus konkursą, tapo Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadove.
Baigti kursai ir seminarai kvalifikacijai kelti: „Kultūros renginių organizatorių paruošimo programa“ (KTU verslo strategijos instituto Biznio kompetencijos centras); „Vadovo darbo organizavimas ir įstaigos administravimas“; „Efektyvus įstaigos administravimas“  (Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras); „Valstybės institucijų viešųjų pirkimų vykdymas“ (I.Į.Irenata).
Bendradarbiauja spaudoje, užsiima literatūrine bei žurnalistine veikla.

LINAS BALANDIS

Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas

Linas Balandis (g.  1988) mokėsi Kauno Sakralinės muzikos mokykloje (1996–2003), 2003–2007 m. – Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje (dėst. R. Štreimikytės choro dirigavimo kl.), 2007–2013 m. – Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (bakalauro, magistro studijos, prof. V. Miškinio choro dirigavimo klasė). 2013–2014 m. pedagogikos žinias gilino laipsnio nesuteikiančiose studijose (LMTA). 2014–2018 m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno doktorantūroje (darbo vadovai: prof. P. Gylys ir doc. dr. D. Kalavinskaitė). 2018 m. apgynęs meno projektą („Choras Katalikų Bažnyčios liturgijoje“) įgijo meno daktaro laipsnį.

Linas Balandis yra kelių tarptautinių ir respublikinių (choro dirigavimas, dainavimas) konkursų laureatas: Respublikinio jaunųjų choro dirigentų konkurso (2005 m., I vieta); Respublikinio Beatričės Grincevičiūtės jaunųjų dainininkų konkurso (2006 m., II vieta); Tarptautinio atlikėjų konkurso XXI a. menas ir pedagogika (2009 m., Portugalija, I vieta); Viktoro Rovdos tarptautinio choro dirigentų konkurso (2014 m., Baltarusija, I vieta, specialusis prizas už rusų baroko muzikos interpetaciją, specialusis choro simpatijų prizas, specialusis laikraščio „Baltarusių muzikantas“ prizas); Tarptautinio choro dirigentų konkurso Toward polyphony (2016 m., Lenkija, I vieta, specialusis choro simpatijų prizas, Lenkijos muzikos leidėjų prizas, specialusis prizas už K. Szymanovskio kūrinio atlikimą); Juozo Naujalio tarptautinio choro dirigentų konkurso (II vieta, specialusis prizas už įtaigiausią Europos romantizmo kūrinio interpretaciją) etc.

Bendradarbiaudamas su Berniukų ir jaunuolių choru „Ąžuoliukas“ 2016–2018 m. laimėjo keturis tarptautinius chorų konkursus: Cantate Domino (Lietuva (Kaunas), I vieta, žiūrovų simpatijų prizas, komisijos pirmininko prizas už gražiausią choro garsą, 2016 m.); Auksinė Šalčios juosta (Lietuva (Eišiškės), I vieta, specialus prizas už lietuvių kompozitoriaus religinio kūrinio atlikimą, 2017 m.); 52-asis chorų konkursas (Lenkija (Międzyzdroje), I vieta, pagrindinis prizas Musica sacra kategorijoje); Ortodoksų bažnytinės muzikos konkursas Haijnowka (Lenkija (Balstogė), I vieta, 2018 m.).

Linas Balandis dalyvavo įvairiuose meistriškumo tobulinimosi kursuose, kuriuos vedė profesoriai: B. Makal (Lenkija, dainavimas), E. Ortner (Austrija, dirigavimas), M. A. Carpio (Filipinai, dirigavimas), J. Prinz (Austrija, dirigavimas), M. Tranchant (Prancūzija, dirigavimas), G. Griun (Vokietija, darbas su choru), E. Wesberg (Švedija, darbas su choru), Z. Poloz (Kanada, darbas su choru), P. Russill (Didžioji Britanija, dirigavimas), R. Biorger (Vokietija, dirigavimas), C. Groza (Rumunija, dirigavimas) etc.

2009 m. , 2014 m., 2017 m. už aktyvią kūrybinę veiklą Linas Balandis apdovanotas Lietuvos Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės padėkomis. 2009 m. už labai gerą mokymąsi  ir aktyvią kūrybinę veiklą jam suteikta LMTA Senato stipendija. 2013 m. Linas Balandis apdovanotas  Lietuvos policijos generalinio komisaro S. Skvernelio padėka (už asmeninę iniciatyvą ir kūrybinę veiklą, naujų tradicijų puoselėjimą). 2018 m. apdovanotas šiomis padėkomis: Seimo kanclerės D. Raudonienės (už neabejingumą savo šaliai, jos istorijai); Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko brg. gen. A. Vaičeliūno (už aktyvią kūrybinę veiklą, choro „Kariūnas“ repertuaro atnaujinimą, uolų ir sąžiningą darbą, kariūnų dainavimo įgūdžių lavinimą); Vilniaus miesto mero R. Šimašiaus (už svarų indėlį ir dalyvavimą rengiant šimtmečio dainų šventę „Vardan tos...“); Vilniaus arkivyskupo metropolito G. Grušo (už pagalbą organizuojant popiežiaus Pranciškaus aukojamas mišias Kaune).

Linas Balandis aktyviai užsiima mokslo populiarinimo, edukacine veikla, skaito pranešimus mokslinėse konferencijose, publikuoja mokslo straipsnius. Konferencijose skaitė šiuos pranešimus: Frazavimo ugdymas darbe su berniukų choru (Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla, 2004 m.); H. Perelšteino vadovėlio „Muzikos teorija ir solfedžio“ panaudojimas choro pamokose (Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla, konferencija „Teoriniai dalykai chorinėje mokykloje: integralumas ir dėstymo aktualijos“, 2005 m.); Choras Katalikų Bažnyčioje: samprata repetuaras ir atlikimo pobūdis (LMTA 40-toji konferencija, 2016 m.); Dvasininkai ir chorvedžiai apie chorą Katalikų Bažnyčioje (LMTA 41-oji konferencija, 2017 m.); Pearls of Baltic Contemporary Music (EuropaCantat, Estija, 2018 m.); Donato Zakaro religinė kūryba chorui (seminaras Lietuvos chorvedžiams, 2018 m.); Donato Zakaro religinės kūrybos chorui išžvalgymas muzikos kalbos sakralumo požiūriu (M. ir K. Petrauskų muziejus (Kaunas), konferencija: „Lietuviškos religinės muzikos paveldas“, 2019 m.); Frazavimo ugdymas dirbant su choru (Vilniaus Algirdo vaikų muzikos mokykla, konferencija „XXI a. pedagogika: dabarties iššūkiai ir ateities perspektyvos“, 2019 m.). Bendradarbiaudamas su Berniukų ir jaunuolių choru „Ąžuoliukas“ inicijavo ir vedė paskaitas-koncertus, seminarus Bažnytinio choro samprata, misija ir raida Krikščionių Bažnyčios apeigose (įvairiose Lietuvos bažnyčiose, 2016–2017 m.), Choras Katalikų Bažnyčios liturgijoje (LMTA, 2018 m.), Choro diena (Pasvalys, Raseiniai, Lazdijai, 2019 m.), su Šiaulių valstybiniu kameriniu choru „Polifonija“ vedė paskaitą-koncertą Donato Zakaro religinė kūryba chorui: ypatybės, dėsningumai, atlikimo galimybės (Šiauliai, 2018 m.). Drauge su doc. dr. Danute Kalavinskaite publikavo kelis straipsnius: „Choras Katalikų Bažnyčioje: samprata, repertuaras, atlikimo pobūdis“ (In: Ars et praxis (IV), sud. L. Budzinauskienė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016. P. 87–101), „Choras Katalikų liturgijoje šiandien: Lietuvos chorvedžių ir dvasininkų požiūriai“ (In: Ars et praxis (V), sud. R. Balevičiūtė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2017. p. 138–153).

Šiuo metu Linas Balandis yra Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų choro „Kariūnas“ meno vadovas ir dirigentas, Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ dirigentas, Berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ mokytojas, dirigentas-asistentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos choro dirigavimo katedros dėstytojas (asistentas).

Interesų sritys: choras Katalikų Bažnyčios apeigose, Lietuvių chorvedžių-kompozitorių religinė muzika chorui, frazavimo ugdymas dirbant su choru.

POVILAS VANŽODIS

Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ dirigentas

Povilas Vanžodis (g. 1995 m.) muzikinį išsilavinimą įgijo 2014 m. Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje (dėst. R. Štreimikytės choro dirigavimo kl.). 2022 m. Baigė choro dirigavimo bakalauro studijų programą (spec. dėst. prof. V. Miškinis) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kurioje šiuo metu tęsia choro dirigavimo maigstro studijas (spec. dėst. prof. G. Venislovas).

2016-2019 m. Ėjo Kauno mišraus jaunimo choro „Exaudi“ dirigento ir meno vadovo pareigas. Kasmet su choru rengdavo kalėdinių bei velykinių koncertų ciklus, 2017 m. Vasarą turėjo gastroles Innsbruck mieste (Austrija), o 2018 m. Rudenį išleido Vaclovo Augustino kūrinio „The Face of Christ“ kompaktinę plokštelę bei surengė jos pristatymo koncertus Lietuvoje.

2017-2019 m. Vokalinio Gailestingumo Šventovės (GŠ) ansamblio meno vadovas ir dainininkas. 2018 m. Vilniaus Katedros aikštėje giedojo Popiežiui Pranciškui jo vizito metu. Išleido didelio populiarumo sulaukusią kompaktinę plokštelę „Kantičkos“ bei surengė jos pristatymo koncertus Lietuvoje ir užsienyje. 2019 m. Giedojo Senųjų Rasų kapinių koplyčioje 1863-1864 m. Sunakinimo vadų ir dalyvių valstybinėse laidotuvėse.

Nuo 2019 m. vadovauja Vilniaus mišriam vokaliniam ansambliui „Duodeco“. Ansamblis kasmet pasirodo didžiausiame senosios muzikos festivalyje Lietuvoje „Banchetto Musicale“, yra koncertavęs kartu su Klaipėdos miesto kameriniu orkestru, tarptautiniu instrumentiniu ansambliu „Morganie“ ir solistais iš užsienio. 2023 m. Pavasarį ansamblio „Duodeco“ autorinis koncertas buvo įtrauktas į Euroradijo Verbų sekmadienio tiesiogiai transliuojamų koncertų ciklą. 2021 m. Nacionalinio vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai“ nugalėtojai. 2022 m. Tarptautinio Latvijos konkurso „Silver Bells“ ansamblių kategorijos nugalėtojai.

Nuo 2020 m. Tapo Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ dirigentu. Su choru pasirodo įvairiuose renginiuose, diriguoja premjeriniams koncertams (Z. Bružaitės „Vilties mišios“, K. Zemiti Mišios chorui ir klasikinei gitarai), projekto „Kantičkos lietuviškos“ iniciatorius. 2023 m. Pavasarį tarptautiniame konkurse „Auksiniai Montserato balsai“ (Ispanija) su choru „Polifonija“ profesionalių chorų akademinės muzikos kategorijoje užėmė pirmąją vietą.

2023 m. Tapo Lietuvos nacionalinio jaunimo choro meno vadovu. Tais pačiais metais Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choro „Aidas“ meno vadovu.

Povilas Vanžodis tapo pat buvo ilgametis Vilniaus m. savivaldybės choro „Jauna muzika“ dainininkas (2014-2022), pagrindinis Vilniaus Gailestingumo Šventovės kantorius (2014-2019), o šiuo metu yra Vilniaus senosios muzikos ansamblio „Canto Fiorito“ dainininkas (nuo 2020 m.).

Partneriai