Vadovai

NIJOLĖ SAIMININKIENĖ

Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadovė
Gimė 1958 m. Šiauliuose. Baigė Šiaulių 5-ąją vidurinę (dabar Didždvario gimnazija) mokyklą.
1980 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą (dabar Šiaulių universitetas).
Dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Šiaulių logopedinėje mokykloje – internate, Šiaulių 14-oje vidurinėje mokykloje.
Nuo 1991 m. perėjo į žurnalistinę veiklą. Dirbo korespondente Šiaulių radio centre, dienraštyje „Šiaulių kraštas“, dienraštyje „Lietuvos žinios“.
Nuo 1992 m., greta žurnalistinio darbo, buvo Šiaulių filharmonijos programų vedėja.
Nuo 2001 m., laimėjus konkursą, tapo Šiaulių filharmonijos direktore. Dirbo iki 2011 m.
Reorganizavus Šiaulių filharmoniją į koncertinę įstaigą Šiaulių valstybinį kamerinį chorą „Polifonija“, laimėjus konkursą, dirbo valstybės tarnautoja (vyr.specialistė kultūrologė) Tytuvėnų regioninio parko direkcijoje.
Nuo 2011 iki 2016 m. dirbo VšĮ Tytuvėnų festivalis direktore.
Nuo 2016 m. lapkričio 14 d., laimėjus konkursą, tapo Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadove.
Baigti kursai ir seminarai kvalifikacijai kelti: „Kultūros renginių organizatorių paruošimo programa“ (KTU verslo strategijos instituto Biznio kompetencijos centras); „Vadovo darbo organizavimas ir įstaigos administravimas“; „Efektyvus įstaigos administravimas“  (Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras); „Valstybės institucijų viešųjų pirkimų vykdymas“ (I.Į.Irenata).
Bendradarbiauja spaudoje, užsiima literatūrine bei žurnalistine veikla.

TOMAS AMBROZAITIS

Gimė 1979 m. rugpjūčio 8 d. Klaipėdoje. Baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, yra muzikos magistras, meno licenciatas, Klaipėdos universiteto docentas. Stažavosi Leipzig‘o „Feliks‘o Mendelsohn‘o Bartholdy“ aukštojoje muzikos ir teatro akademijoje, nuolat dalyvauja įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose Lietuvoje ir užsienyje.
Nuo 2001 m. dirbo pedagoginį darbą bei dirigavo įvairiems muzikos kolektyvams, tokiems, kaip Klaipėdos mišrus choras „Aukuras“, Klaipėdos koncertų salės kamerinis orkestras ir kt.
2011 – 2016 m. vadovavo Šiaulių valstybiniam kameriniam chorui „Polifonija“.
Nuo 2015 m. yra Klaipėdos Jaunimo simfoninio orkestro dirigentas, nuo 2016 m. – Klaipėdos muzikos akademijos docentas ir Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro dirigentas. 2017 m. paskirtas šio teatro vyriausiuoju dirigentu.
Tomas Ambrozaitis nuo 2005 m. yra Lietuvos chorų sąjungos narys, eilę metų buvo Klaipėdos miesto kultūros tarybos narys, nuo 2015 m. yra Lietuvos liaudies kultūros centro chorų ekspertas-konsultantas.
Koncertinėje veikloje išskiriamos jo parengtos ir įgyvendintos koncertinės programos bei meniniai projektai su Klaipėdos berniukų ir jaunuolių choru „Gintarėlis“ bei Šiaulių valstybiniu kameriniu choru „Polifonija“ su įvairiais orkestrais Lietuvoje ir užsienyje (Vokietijoje, Austrijoje, Latvijoje, Kroatijoje ir kt.)
Ypatingą vietą Tomo Ambrozaičio kūrybinėje biografijoje užima Dainų šventės, kur nuo 2007 m. periodiškai jis yra Dainų dienos vyriausias dirigentas.
Kaip meno ekspertas ir vertintojas, Tomas Ambrozaitis dalyvauja įvairių konkursų ir festivalių bei Dainų švenčių vertinimo komisijose.
Tarptautinio velykinės muzikos festivalio „Resurrexit“ meno vadovas.
Su Šiaulių valstybiniu kameriniu choru „Polifonija“ parengė ir išleido kompaktines plokšteles „Lietuviškas motetas“, Nijolės Sinkevičiūtės „Oi, ant kalno“, Donato Zakaro „Nors žvaigžde tu pakiltum…“.
2016- 2017 koncertiniame sezone, tapęs Klaipėdos muzikinio teatro vyriausiuoju dirigentu, jis parengė 5 premjeras: G.Puccini „Bohema“, P.Chaikovskij „Jolanta“, A.Adam „Žizel“, R. Leoncavallo opera „Pajacai“, G.Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Taip pat tęsia kitų dirigentų pastatytas programas: J.Liepinš „Paryžiaus katedra“. J.Štrauso valsų programa, popuri „Bitlų šou“, M.K. Čiurlionio kūrinių programa.
2017 m. T. Ambrozaitis apdovanotas Karalienė Luizės medaliu už nuopelnus Klaipėdos miesto švietimui ir kultūrai.
2017-2018 m. koncertiniame sezone KVMT sceną išvydo 2 nacionalinės premjeros: G. Kuprevičiaus opera „Prūsai“ bei A. Kučinsko opera vaikams „Žvaigždžių opera“.
2019 metus dirigentas pradėjo iškilmingu koncertu, skirtu kompozitoriaus E. Balsio 100-mečiui paminėti, kuriame skambėjo I koncertas smuikui ir orkestrui bei simfoninė siuita pagal baletą „Eglė Žalčių karalienė“. Kūrinius atliko smuikininkė Lina Marija Songailė ir KVMT orkestras.
Aktyviai dalyvauja šalies muzikiniame gyvenime, propaguodamas lietuvišką chorinę muziką.

LINAS BALANDIS

Gimė 1988 – 03 – 21. Mokėsi Kauno sakralinės muzikos mokykloje (1996 – 2003). 2003 – 2007 mokėsi Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje, dėstytojos R. Štreimikytės dirigavimo klasėje. Besimokydamas konservatorijoje jis tapo kelių respublikinių konkursų laureatu: jaunųjų dainininkų konkursas, I vieta (2005 m.); respublikinis konservatorijų jaunųjų choro dirigentų konkursas, I vieta (2007); respublikinis Beatričės Grincevičiūtės jaunųjų dainininkų kamerinės muzikos konkursas, II vieta (2006); A. Barniškio respublikinis jaunųjų dainininkų festivalis – konkursas, laureato diplomas (2006); respublikinis giesmių festivalis – konkursas „Giesmių giesmelė“, laureatas (2006); rašinių konkurso „Lietuvos istorinės ir politinės sąsajos su Europos Sąjungos šalimis“, laureatas (2006). Mokydamasis konservatorijoje dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare Bažnyčios vargonininkų kursai Juozo Naujalio dvasioje, LMTA, 2007.

 2007 – 2011 L. Balandis studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, choro dirigavimo katedroje, prof. V. Miškinio klasėje (bakalauro studijos). 2011 – 2013 – choro dirigavimo mokėsi magistro studijose, prof. V. Miškinio klasėje. 2013 – 2014 pedagogikos žinias gilinio laipsnio nesuteikiančiose pedagogikos studijose. Nuo 2014 m. studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje meno doktorantūroje.

Studijuodamas tapo tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatu (tarptautinis dainininkų konkursas XXI a. menas, I vieta, 2009 (Portugalija); Lietuvos muzikos ir teatro akademijos choro dirigentų konkursas, diplomantas, Už geriausią privalomo kūrinio dirigavimą, 2009). Dalyvavo meistriškumo tobulinimo kursuose, kuriuos vedė profesoriai: B. Makal (Lenkija, dainavimas), E. Ortner (Austrija, dirigavimas), M. A. Carpio (Filipinai, dirigavimas), J. Prinz (Austrija, dirigavimas), M. Tranchant (Prancūzija, dirigavimas), G. Griun (Vokietija, dirigavimas), G. Venislovas (interpretavimo kursai Renesanso muzikos atlikimo menas), E. Wesberg (Švedija, dirigavimas), V. Augustinas (interpretavimo kursai XX – XXI a. lietuvių kompozitorių muzikinė sklaida) ir kt. XX

Baigęs Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bakalauro ir magistro studijas L. Balandis aktyviai dalyvavo Lietuvos kultūriniame gyvenime. 2014 m. kovo 1 – 28 dienomis, Pal. J. Matulaičio bažnyčioje surengė koncertų ciklą „Sakralinės muzikos valandos“. Koncertuose dalyvavo Vilniaus chorai bei ansambliai. 2014 m. kovo 26 d. dalyvavo atvirų pamokų festivalyje Muzikos mokytojas šiuolaikinės kultūros kontekste, vedė atvirą pamoką frazavimo ugdymo tema, o 2014 m. gegužės mėnesį apgynė darbą Frazavimo svarba darbe su berniukų choru: metodika ir praktika. 2014 m. III tarptautiniame V. Rovdo dirigentų konkurse (3 turai) Baltarusijoje laimėjo 1 vietą ir šiuos specialiuosius prizus: choro simpatijų prizą, prizą už rusų baroko interpretaciją, specialų laikraščio „Baltarusių muzikantas“ prizą. Interviu su L. Balandžiu apie V. Rovdo konkursą: http://www.choras.lt/readarticle.php?article_id=2073.

2018 metais apsigynė disertaciją, meno projekto tema: „Choras Katalikų Bažnyčios liturgijoje ir lietuvių chorvedžių 1990–2015 kūryba“ (kūrybinio darbo vadovas – prof. P. Gylys, tiriamojo – doc. dr. D. Kalavinskaitė) ir įgijo menų daktaro laipsnį. 2016 m. Lenkijoje (Vroclave) vykusiame tarptautiniame choro dirigentų konkurse (3 turai) „Toward Polyphony“ (LTKT suteikta edukacinė stipendija) Linas Balandis laimėjo 1 vietą ir šiuos specialiuosius prizus: choro „Feichtinum“ simpatijų prizą; Lenkijos muzikos leidėjų prizą I vieto laureatui; Specialųjį prizą už K. Szymanovskio kūrinio atlikimą. Interviu apie dirigentų konkursą: http://www.choras.lt/index.php/kaip-linas-balandis-lenkams-nosis-nusluoste/ 2017 m. Lietuvoje vykusiame J. Naujalio  trečiajame tarptautiniame choro dirigentų konkurse (3 turai) laimėjo II vietą ir papildomą specialujį prizas už įtaigiausią Europos romantizmo kūrinio (A. Bruckner Os justi) interpretaciją. Video įrašas iš J. Naujalio choro dirigentų konkurso III turo: https://www.youtube.com/watch?v=pY4iVMnxMho 2016-2018 m. su Berniukų ir jaunuolių choru „Ąžuoliukas“ laimėjo keturis tarptautiniai konkursus (Cantate Domino (Kaunas, 2016); Auksinė Šalčios juosta (Eišiškės, 2017); 52 tarptautinis chorų konkursas, Musica Sacra kategorija (Międzyzdroje, Lenkija, 2017); 37 tarptautinis ortodoksų bažnytinės muzikos konkursas Hajnowka 2018 (Balstogė, Lenkija, 2018). Linas Balandis užsiima mokslo populiarinimo veikla: 2015 m. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos seminare „Teoriniai dalykai chorinėje mokykloje: integralumas ir dėstymo aktualijos“ skaitė pranešimą „H. Perelšteino vadovėlio Muzikos teorija ir solfedžio panaudojimas choro pamokose“; 2016 m. skaitė pranešimą LMTA 40-ojoje konferencijoje („Choras Katalikų Bažnyčios liturgijoje: samprata, repertuaras, atlikimo pobūdis. Mokslo žurnale Ars et praxis (IV) publikavo straipsnį tuo pačiu pavadinimu), su Berniukų ir jaunuoliu choru „Ąžuoliukas“ įgyvendino edukacinį (paskaitų-koncertų) projektą, kurį iš dalies finansavo LTKT, „Bažnytinio choro samprata ir raida Krikščionių Bažnyčios apeigose“); 2017 m. skaitė pranešimą LMTA 41-ojoje konferencijoje („Dvasininkai ir chorvedžiai apie chorą Katalikų Bažnyčioje“. Mokslo žurnale Ars et praxis (V) publikavo straipsnį „Choras Katalikų liturgijoje šiandien: Lietuvos chorvedžių ir dvasininkų požiūriai“), su Berniukų ir jaunuolių choru „Ąžuoliukas“ įgyvendino tęstinį, edukacinį (paskaitų-koncertų) projektą, kurį iš dalies finansavo LTKT, „Bažnytinio choro samprata ir raida Krikščionių bažnyčios apeigose“); 2018 m. vedė paskaitas-koncertus: „Choras Katalikų Bažnyčioje“ (bendradarbiaujant su Berniukų ir jaunuolių choru „Ąžuoliukas“, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilnius), „Donato Zakaro religinė kūryba chorui: ypatybės, dėsningumai, atlikimo galimybės“ (bendradarbiaujant su Šiaulių valstybiniu choru „Polifonija“, koncertų salė „Polifonija“, Šiauliai). 2017–2018 m. Linas Balandis vedė meistriškumo tobulinimo(si) kursus Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos moksleiviams (2017 m.), vargonininkams ir bažnyčios muzikams (2017 m.), frazavimo ugdymo aspektus pristatė seminare, skirtame Lietuvos muzikos pedagogams (2018 m.).

Linas Balandis per metus surengia (diriguoja, inicijuoja ir pan.) per 40 koncertų (koncertuojama su Šiaulių valstybiniu choru „Polifonija“, chorais „Jauna muzika“, „Brevis“, Berniukų ir jaunuolių choru „Ąžuoliukas“, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų choru „Kariūnas“ ir kt.). 2016 m. Linas Balandis gavo stipendiją dalyvavimui X tarptautiniame Bazelio (Šveicarija) jaunimo chorų festivalyje, o jo kūrybinė veikla 2017 m. įvertinta Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka. Linas Balandis yra kviečiamas dalyvauti konkursų vertinimo komisijose (H. Perelšteino jaunųjų dirigentų konkursas (2016 m., 2018 m.); Tarptautinis jaunųjų kompozitorių konkursas Vox juventutis 2017 (2017 m.).
2018 metais Linas Balandis tapo ir Šiaulių valstybinio kamerinio choro "Polifonija" dirigentu.

Partneriai