EUROPINIS REČITALIS

Balandžio 26 d. Polifonijos salėje 25 pjeses fortepijonui atliko svečias iš Lenkijos Wojciech Waleczek. Kiekviena iš pjesių buvo skirta valstybei, įstojusiai į Europos Sąjungą iki 2004 metų ir šiemet švenčiančiai 15 metų įstojimo sukaktį. 

Koncerto partneris LENKIJOS RESPUBLIKOS AMBASADA, Lenkijos institutas Vilniuje.
Svečiuose lankėsi ir instituto atstovas Andrzej Kierulis.
Sveikinimo žodį tarė Šiaulių miesto mero pavaduotojas Egidijus Elijošius.
Nuotraukų autorius Rokas Baranauskas.

Partneriai